trương phi là ai

Trương Phi

Trương Phi

Bạn đang xem: trương phi là ai

Tên

Tự Ích Đức (益德, Yìdé)
Dực Đức (翼德, Yìdé)[1]

Thông tin cậy chung

Chức vụ Xa Kỵ Tướng Quân (車騎將軍)
Sinh 163
Trác Quận, Hà Bắc
Mất 221

(60 Tuổi)

Trương Phi (chữ Hán: 張飛, bính âm: Zhāng Fēi; 163-221), tự động Ích Đức (益德), Tam quốc thao diễn nghĩa ghi là Dực Đức (翼德) , là danh tướng tá mái ấm Thục Hán thời Tam Quốc vô lịch sử hào hùng Trung Quốc.

Trong tè thuyết Tam quốc thao diễn nghĩa của La Quán Trung, anh hùng Trương Phi nằm trong Lưu Bị và Quan Vũ kết bái huynh đệ ở vườn khoan. Ông là em út ít vô 3 người.

Thân thế[sửa | sửa mã nguồn]

Trương Phi tự động là Ích Đức, hoặc thông thường được gọi là Dực Đức[2], người Trác Quận (nay là Trác Châu, địa cấp cho thị chỉ Định, tỉnh Hà Bắc)[1].

Ông phát triển vô một mái ấm gia đình phong phú, thực hiện nghề ngỗng cung cấp rượu, body to lớn rộng lớn, dung mạo uy phong, được học tập cả võ nghệ lộn sách vở và giấy tờ. Trương Phi ghi chép chữ đặc biệt đẹp mắt và là một trong những họa sỹ, ông đem sở ngôi trường vẽ tranh giành mỹ nhân[3].

Lịch sử cũng biên chép rằng Trương Phi là một trong những mái ấm thư pháp chất lượng tốt, một vị tướng tá quân văn võ tuy nhiên toàn. Ngô Trấn, một thi sĩ đời mái ấm Nguyên ghi chép bài xích thơ “Trương Dực Đức từ”, vô cơ đem viết: “Văn võ thú tuy rằng biệt, cổ nhân thông thường hữu dư, hoành mâu tư uyển lực, Do Tượng xịn nan như” (Văn võ là nhị chuyện không giống nhau, tuy nhiên người xưa (Trương Phi) chất lượng tốt cả nhị điều này. Cầm ngang ngọn mâu nghĩ về sức khỏe, Chung Do - Hoàng Tượng (hai mái ấm thư pháp có tiếng thời Tam quốc) cũng ko được như vậy). Trong cuốn “Đan Diên Tổng Lục” thời mái ấm Minh ghi lại rằng: “Phù Lăng đem Trương Phi người sử dụng binh khí tương khắc chữ. Văn tự động vô nằm trong tinh xảo, đường nét vẽ như cất cánh lượn.” Về tính cơ hội, Tam Quốc Chí và một vài ba tư liệu chủ yếu sử ghi lại rằng Trương Phi “chuyện nhỏ tục tĩu, vô thô đem tinh ranh, đại sự đem tiếp, tiếp lược rộng lớn người”[4]

La Quán Trung tế bào mô tả ước lệ vô Tam quốc thao diễn nghĩa về Trương Phi: “Tiếng vang như sấm, chạy thời gian nhanh như ngựa, râu cọp hàm én, đầu beo đôi mắt lồi, lấy thủ cấp cho tướng tá giặc vô muôn quân như lấy loại vô túi…”. Do tác động rộng lớn của cuốn tè thuyết này, nhân gian sau thông thường nghĩ về Trương Phi đem khuôn mặt mày dữ tợn và râu dày (thực đi ra sử sách không tồn tại biên chép về nước ngoài hình của ông)

Theo Lưu Bị khởi nghiệp[sửa | sửa mã nguồn]

Khi còn trẻ con, Trương Phi vẫn chạm mặt và kết phó với Lưu Bị và Quan Vũ. Ba người đặc biệt thân thuộc thiết cùng nhau, coi nhau như bạn bè một mái ấm. Tam quốc chí, Trương Phi truyện viết: "Vũ to hơn Phi bao nhiêu tuổi tác, Phi nhận thực hiện anh".

Năm 184, Lưu Bị cất binh hùn mái ấm Hán kháng quân khởi nghĩa Khăn Vàng, Trương Phi và Quan Vũ theo đuổi hùn mức độ. Nhờ lập công, Lưu Bị được phong thực hiện Huyện úy An Hỷ. Được một thời hạn, Lưu Bị vứt chức Huyện úy vì thế tiến công viên Đốc bưu của triều đình cho tới hạch sách sách, Trương Phi theo đuổi chuồn.

Tam Quốc thao diễn nghĩa kể rằng người tiến công viên Đốc bưu là Trương Phi Lúc ông giá buốt dỗi, tuy nhiên trong thực tiễn chủ yếu Lưu Bị thao tác làm việc này rồi vứt ấn kể từ quan[5].

Trương Phi theo đuổi phò tá Lưu Bị cho tới thị xã Hạ Mật[6] thực hiện Huyện quá (Phó thị xã trưởng) theo đuổi sự tiến bộ cử của Vô Kỳ Nghị, rồi thị xã úy Cao Đường[7].

Ít lâu sau, bạn bè Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi giao đấu với quân cướp địa hạt bị chiến bại, bèn vứt thị xã Cao Đường cho tới nương nhờ sứ quân Công Tôn Toản ở U châu. Sau cơ Trương Phi lại theo đuổi Lưu Bị cho tới Thanh châu hùn Điền Khải kháng Viên Thiệu, đóng góp quân ở Bình Nguyên. Lưu Bị được phong thực hiện Bình Nguyên tướng tá, bèn cho tới Quan Vũ, Trương Phi thực hiện Biệt cỗ tư mã, thống lĩnh quân group.

Năm 190, Viên Thiệu tập kết chư hầu lập liên minh tiến công Đổng Trác. Lưu Bị ko được mời mọc nhập cuộc.

Tam Quốc Diễn Nghĩa hư hỏng cấu nên chuyện Trương Phi nằm trong Quan Vũ, Lưu Bị phó chiến với Lã Ba ở cửa quan Hổ Lao là trọn vẹn không tồn tại thiệt.

Năm 193, Phi theo đuổi Lưu Bị chuồn cứu vớt Đào Khiêm ở Từ châu bị Tào Tháo vây tiến công, hùn Đào Khiêm tạo được trở nên Đan Dương. Không lâu sau khoản thời gian quân Tào rút chuồn (để về lắc lại Duyện châu kể từ tay Lã Bố), Đào Khiêm chết thật, trước lúc mất mặt tiến bộ cử Lưu Bị thực hiện Châu mục Từ châu.

Để mất mặt Từ châu[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 195, Lã Ba thất bại vô cuộc giao đấu với Tào Tháo ở Duyện châu, cho tới nương nhờ Lưu Bị. Quân phiệt Viên Thuật ở Thọ Xuân (Dương châu) tiến công Lưu Bị nhằm tranh giành đoạt Từ châu. Lưu Bị đem quân chuồn Vu Thai kháng cự Viên Thuật, sai Trương Phi lưu giữ trở nên Hạ Bì (thủ phủ Từ châu). Trương Phi bất hòa với viên tướng tá cũ của Đào Khiêm là Tào Báo, bèn làm thịt bị tiêu diệt Tào Báo.

Viên Thuật ghi chép thư cho tới Lã Ba đề xuất tập kích Từ châu, thay đổi lại Thuật sẽ hỗ trợ bổng. Lã Ba nhận tiếng, nhân khi Hạ Bì lếu loàn vì thế tử vong của Tào Báo, bèn đem quân cho tới tập kích Hạ Bì. Viên Trung thầy thuốc tướng tá Hứa Đam vô trở nên Hạ Bì phản lại Trương Phi, xuất hiện đón Lã Ba. Trương Phi ko kháng nổi quân Lã Ba, đem thủ hạ vứt chạy, ko kịp đem theo đuổi gia quyến Lưu Bị[8].

Trương Phi chạy cho tới địa điểm Lưu Bị ở Hoài Âm. Do tình thế bức bách, lực lượng yếu hèn ko kháng cự được Viên Thuật và Lã Ba, phụ thân bạn bè Lưu Bị cần trở lại Từ châu mặt hàng Lã Ba. Lã Ba tiến bộ cử Lưu Bị thực hiện Dự châu mục, lịch sự đóng góp ở trở nên Tiểu Bái sát cơ.

Tan chảy và tái ngắt ngộ[sửa | sửa mã nguồn]

Anh em Lưu Bị cải tiến và phát triển quyền lực ở Tiểu Bái khiến cho Lã Ba nơm nớp lo ngại. Lã Ba bèn đem quân cho tới tiến công. Anh em Lưu Bị thua thiệt chạy, cho tới nương nhờ Tào Tháo. Năm 198, Tào Tháo liên phù hợp với Lưu Bị khởi đại binh tiến công Từ châu, hạ trở nên Hạ Bì, làm thịt bị tiêu diệt Lã Ba. Sau cơ ông theo đuổi Lưu Bị về Hứa Xương, được Tào Tháo phong thực hiện Trung thầy thuốc tướng tá.

Năm 199, ông theo đuổi Lưu Bị tách Hứa Xương cho tới Từ châu, ly khai Tào Tháo. Phi dụ phụ vương của Tần Lãng là Tần Nghi Lộc (tướng cũ của Lã Bố) theo đuổi. Nghi Lộc theo đuổi Phi, sau lại thay đổi ý ham muốn quay trở về, bị Phi đâm bị tiêu diệt.[9]

Tào Tháo đem quân tiến công Từ châu. Ba bạn bè Trương Phi xung trận thất bại, bị lạc từng người một nơi: Lưu Bị chạy lịch sự Hà Bắc theo đuổi Viên Thiệu, Quan Vũ cần mặt hàng Tào, còn Trương Phi cố kỉnh một cánh quân chạy cho tới tận Cổ Thành nằm trong thị xã Chân Dương, quận Nhữ Nam[10]. Tại phía trên Trương Phi bắt gặp tướng tá quân Khăn Vàng là Lưu Tiết, bèn hợp ý quân cùng nhau thực hiện một nằm trong nương tựa[11].

Năm 200, Lưu Bị nằm trong Triệu Vân tách ngoài địa điểm Viên Thiệu về Cổ Thành, Nhữ Nam hội với Trương Phi và Lưu Tiết; Quan Vũ cũng cho tới hội[12]. Cuối năm cơ, vì thế giao đấu với Tào Tháo bất lợi, Trương Phi theo đuổi Lưu Bị chạy về Kinh châu nương nhờ Lưu Biểu. Ông nằm trong Lưu Bị đóng góp vọng gác ở Tân Dã nằm trong quận Nam Dương.

Hoạt động ở Kinh châu[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 208, Tào Tháo sau khoản thời gian xài khử bọn họ Viên thực hiện mái ấm miền bắc nước ta, trừng trị đại quân tiến công Kinh châu. Con Lưu Biểu (mới mất) là Lưu Tông đầu mặt hàng. Lưu Bị ko kháng nổi Tào Tháo, đem dân vượt lên trước sông. Tào Tháo đem quân thiết kỵ truy kích, đuổi theo kịp Lưu Bị ở Đương Dương Tràng Bản[13].

Lưu Bị quân không nhiều lại cần nơm nớp cho tới dân thông thường theo đuổi nên ko kháng nâng nổi, cần vứt cả gia quyến chạy, quân bị thua thiệt tan tác. Trương Phi theo đuổi mệnh lệnh Lưu Bị đem đôi mươi kỵ binh chuồn ngăn hậu, ngăn ngừa quân Tào. Ông đợi Lưu Bị nằm trong những người dân chuồn kịp lịch sự sông rồi đứng đi ra ngăn hậu ở đầu trên cầu Trường Bản nhằm ngăn quân Tào truy xua.

Quân Tào truy kích xua cho tới điểm. Một bản thân Trương Phi kiêu hùng đứng bên trên cầu cố kỉnh xà mâu, không người nào vô quân Tào dám tiến bộ lên phó phong[14]. Nhờ cơ Lưu Bị với mọi thủ hạ chạy bay.

Tam Quốc thao diễn nghĩa tế bào mô tả sự khiếu nại này tràn hào hùng khí thế: Trương Phi râu hùm dựng ngược, đôi mắt trợn tròn trặn, tay cố kỉnh xà mâu, cưỡi ngựa đứng bên trên cầu Tràng Bản, những tướng tá Tào thấy vậy không người nào dám phó chiến. Khi Tào Tháo cho tới, ông ngay tắp lự hét rộng lớn "Ta là Trương Dực Đức người nước Yên! Ai dám nằm trong tớ quyết trận tử chiến". Tiếng hét của ông to lớn như sấm, quân Tào nghe thấy sợ hãi. Sở tướng tá Hạ Hầu Kiệt hoảng hoảng hốt mà đến mức vỡ mật bị tiêu diệt. Tào Tháo cũng giật thột, hoảng hoảng hốt ngay tắp lự phóng ngựa chạy, quân Tào vì vậy tuy nhiên lùi.

Sau trận Xích Bích, Trương Phi hùn Lưu Bị chinh chiến giành quyền trấn áp phần rộng lớn Kinh châu. Lưu Bị hạn chế bao nhiêu thị xã nằm trong Nam quận đi ra xây dựng quận Nghi Đô, phong Trương Phi thực hiện Chinh lỗ tướng tá quân, Thái thú Nghi Đô[15].

Năm 211, Lưu Bị đem quân vô tiến công Ích châu của Lưu Chương. Trương Phi nằm trong Quan Vũ, Triệu Vân và Gia Cát Lượng trấn lưu giữ Kinh châu.

Tôn Quyền nghe tin cậy Lưu Bị chuồn vắng ngắt, bèn phái một nhóm thuyền cho tới Kinh châu đón em gái về. Tôn phu nhân (hay Tôn Thượng Hương) ham muốn đem theo đuổi con cái Lưu Bị là Lưu Thiện khi cơ mới nhất 7 tuổi tác, về theo đuổi. Trương Phi và Triệu Vân nghe tin cậy, hấp tấp đem quân đi ra ngăn sông, khuyên nhủ Tôn phu nhân ở lại tuy nhiên bà ko nghe. Hai tướng tá đành nhằm Tôn phu nhân chuồn, tuy nhiên buộc bà nhằm lại A Đẩu.

Tiến vô Ích châu[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 214, vì thế giao đấu bên trên Ích châu ko giành được thắng lợi, Lưu Bị tập trung thêm thắt những tướng tá ở Kinh châu tham lam chiến. Trương Phi nằm trong Triệu Vân và Gia Cát Lượng đem quân vô Tây Xuyên trợ chiến, nhằm Quan Vũ ở lại trấn thủ Kinh châu.

Tam Quốc thao diễn nghĩa kể rằng khi cơ Gia Cát Lượng thống lĩnh Trương Phi và Triệu Vân đem cánh quân vô Tây Xuyên. Các sử gia gắn chủ yếu rằng: thực tiễn là Trương Phi và Triệu Vân theo đuổi mệnh lệnh của Lưu Bị đem theo đuổi Gia Cát Lượng nằm trong chuồn, vì thế khi cơ dịch vụ của Trương Phi (Chinh lỗ tướng tá quân) tối đa, tiếp sau đó cho tới Triệu Vân (Nha môn tướng tá quân), rồi mới nhất cho tới Gia Cát Lượng (Quân sư trung thầy thuốc tướng tá, chức "trung thầy thuốc tướng" còn tầm thường "tướng quân" một cấp)[16]. Các sử gia còn bàn rộng lớn mênh mông rằng, khi cơ Trương Phi ngoài chức tướng tá quân, ông còn tồn tại tước đoạt đình hầu, vì vậy vẫn hoàn toàn có thể xưng "Cô" như Tào Tháo và Tôn Quyền[15].

Cánh quân của Trương Phi, Triệu Vân và Khổng Minh rần rộ tiến bộ vào trong bình quyết định những quận thị xã. Trương Phi tiến công Ba Quận, Gia Cát Lượng tiến công Ba Đông, Triệu Vân tiến công Giang Dương và quận Kiện Vi. Trương Phi vấp chừng thái thú Ba Quận là Nghiêm Nhan. Nghiêm Nhan trí dũng tuy nhiên toàn, phụ thuộc trở nên trì ở vùng núi hiểm trở thành ko quy phục. Trương Phi người sử dụng mưu mẹo vượt qua và bắt sinh sống Nghiêm Nhan. Trước sự khẳng khái của Nghiêm Nhan, ông toá trói, trọng đãi Nghiêm Nhan, dụ được Nghiêm Nhan đầu hàng[17].

Tam Quốc thao diễn nghĩa tế bào mô tả trận này Trương Phi người sử dụng tiếp lừa Nghiêm Nhan chuồn thoát khỏi trở nên nhằm vây bắt Nghiêm Nhan

Sau cơ Trương Phi nằm trong Gia Cát Lượng theo đuổi đàng phía bắc, còn Triệu Vân cố kỉnh cánh quân theo đuổi đàng phía nam giới, nằm trong hội ở Lạc Thành. Các sử gia xác lập ông theo đuổi lối Bồi Giang lên phía tây-bắc qua loa Hợp Xuyên, Toại Ninh, Tam Đài. Ông được Nghiêm Nhan tương hỗ dụ mặt hàng những vùng Ba Tây, Đức Dương. Lưu Chương sai lão tướng tá Trương Duệ đem quân đi ra kháng cự, bị Trương Phi tiến công tan[18]. Trương Duệ đem tàn binh chạy về Thủ Đô. Trương Phi chuyển sang phía tây nhằm hợp ý binh với Lưu Bị và Triệu Vân tiến công Lạc Thành rồi tiến công vô Thủ Đô.

Lưu Chương đầu mặt hàng. Lưu Bị sở hữu được Tây Xuyên, chỉ định Trương Phi thực hiện Thái thú Ba Tây.

Đánh bại Trương Cáp[sửa | sửa mã nguồn]

Năm 215, Tào Tháo vượt qua Trương Lỗ, lắc cứ Hán Trung xong để lại Hạ Hầu Uyên và Trương Cáp trấn lưu giữ. Trương Cáp đem quân xuống vùng dưới nam giới tiến bộ vô Ba Tây nhằm bắt dân đem về. Trương Phi đem quân đi ra kháng cự. Hai mặt mày bắt gặp nhau ở Đãng Cừ, Mông Đầu, cố kỉnh cự 50 ngày ko phân thắng phụ. Trương Phi tự động bản thân đem rộng lớn 1 vạn quân đi ra đàng không giống ngăn tiến công Trương Cáp. Trương Cáp bắt gặp đàng núi khó khăn dịch rời nên bị Trương Phi vượt qua, cần vứt ngựa dẫn tàn binh men theo đuổi đàng nhỏ dốc đứng trốn bay về Nam Trịnh[19].

Xem thêm: Mẹo khắc phục giày bị rộng để đôi chân thoải mái khi đi

Tam Quốc thao diễn nghĩa tế bào mô tả trận này Trương Phi sai người tung tin cậy ông say rượu vô trướng, nhằm hình người nộm nhằm dụ Trương Cáp vô cướp trại rồi sập phục binh vượt qua Trương Cáp

Trương Phi thắng trận, cho tới dựng một tấm bia bên trên sườn núi Đãng Cừ, tự động tay ghi chép văn bia, tiếng lẽ đặc biệt hùng tráng[20]:

"Tướng quân mái ấm Hán là Phi, suất lãnh một vạn tinh ranh binh đại phá huỷ đầu sỏ của giặc là Trương Cáp ở Đãng Cừ, ngừng ngựa dựng bia"

Giao chiến với Tào Hồng[sửa | sửa mã nguồn]

Tháng 11 năm 217, Lưu Bị sai Trương Phi và Mã Siêu đóng góp vọng gác ở Cố Sơn. Tào Tháo nghe tin cậy bèn sai Tào Hồng và Tào Hưu đi ra đối địch.

Quân Tào tiến công Ngô Lan ở Hạ Bi. Trương Phi phao tin cậy quân Thục ham muốn vây quấn tiến công ngăn đàng về của quân Tào. Tào Hưu khuyên nhủ Tào Hồng cứ triệu tập tiến công Ngô Lan, Hồng nghe theo đuổi. Ngô Lan bị Tào Hồng vượt qua, phó tướng tá Lôi Đồng và Nhâm Quỳ tử trận. Trương Phi ham muốn đem quân cho tới tiếp viện, tuy nhiên quân Tào Hồng đóng góp bên trên Vũ Đô rất nhiều khiến cho quân Thục ko tiến bộ lên được.

Tháng 3 năm 218, quân Trương Phi ko thể phá huỷ được chống tuyến của quân Nguỵ, buộc cần rút ngoài chiến dịch. Ngô Lan vứt trốn vô địa điểm cỗ lạc người Chi và bị bọn họ làm thịt bị tiêu diệt.

Năm 219, Lưu Bị sở hữu được Hán Trung, tự động xưng là Hán Trung vương vãi, chỉ định Trương Phi là Hữu tướng tá quân.

Bị ám sát[sửa | sửa mã nguồn]

Cùng năm 219, Quan Vũ bị liên minh Ngô-Ngụy giáp binh vượt qua và bị làm thịt.

Năm 221, Lưu Bị đăng quang nhà vua, Trương Phi được phong thực hiện Xa kị tướng tá quân kiêm Tư Lệ hiệu úy, Tây Hương hầu. Lưu Bị cất binh chuồn tiến công Đông Ngô báo thù địch cho tới Quan Vũ, sai Trương Phi cố kỉnh quân phiên bản cỗ khởi nguồn từ Lãng Trung cho tới Giang Châu hội binh với Lưu Bị.

Quan Vũ khéo đối đãi với sĩ chất lượng tốt tuy nhiên kiêu ngạo với đại sỹ phu, còn Trương Phi yêu thương kính người quân tử tuy nhiên ko thương xót kẻ hạ nhân. Lưu Bị thông thường khuyên nhủ Trương Phi rằng: “Khanh người sử dụng hình trừng trị trên mức cần thiết, lại hoặc tiến công đập người bên dưới, xử trừng trị hoàn thành vẫn lưu giữ theo người, ấy là chuốc lấy tai vạ vậy.” Phi vẫn ko chịu đựng sửa thay đổi. Khi đang được sẵn sàng tiến công Đông Ngô, Trương Phi bị thuộc cấp bên dưới trướng bản thân là Trương Đạt và Phạm Cương sát sợ hãi,[1] hạn chế lấy thủ cấp cho, xuôi theo đuổi sông trốn lịch sự Ngô xin xỏ mặt hàng Tôn Quyền. Lưu Bị nghe tin cậy đem biểu kể từ doanh trại Trương Phi báo về thì than: "Ôi! Phi hư hỏng mất mặt rồi."

Tam Quốc thao diễn nghĩa kể rằng Trương Phi bắt quân bản thân cần lập cập may đầy đủ áo giáp Trắng nhằm tang Quan Vũ vô thời hạn cộc và tiến công đập nhị tướng tá Trương Đạt và Phạm Cương Lúc bọn họ kêu khó khăn triển khai xong trọng trách.

Lưu Bị truy tặng thụy hiệu cho tới Trương Phi là Hoàn hầu. Cho nên trong tương lai Trương Phi còn được gọi là Trương Hoàn hầu.

Gia đình[sửa | sửa mã nguồn]

Vợ[sửa | sửa mã nguồn]

Vợ của Trương Phi là Hạ Hầu thị, con cháu gọi Hạ Hầu Uyên bởi vì bác bỏ, em bọn họ của Hạ Hầu vịn. Cha u Hạ Hầu thị mất mặt sớm, được Hạ Hầu Uyên nuôi chăm sóc và coi như phụ nữ.[21] Năm Kiến An loại 5 (200), Lúc khoảng chừng 13-14 tuổi tác, Hạ Hầu thị ra bên ngoài thám thính củi thì bị quân của Trương Phi bắt cóc, ép buộc thực hiện bà xã.[22] Họ đem nhị đàn ông và nhị phụ nữ. Hai phụ nữ của Phi và Hạ Hầu thị trong tương lai phát triển thành nương nương của Lưu Thiện, gọi là Kính Ai Hoàng hậu và Trương Hoàng hậu.[23]

Ngụy lược chép: Năm Kiến An loại năm, thời người em bọn họ của vịn được 13, 14 tuổi tác, ở phiên bản quận, rời khỏi ngoài thám thính củi, bị Trương Phi bắt được. Phi biết người ấy là phụ nữ mái ấm hiền lành, bèn lấy thực hiện bà xã, sinh được một người phụ nữ, thực hiện Hoàng hậu của Lưu Thiện. Cho nên khi Uyên mới nhất mất mặt, bà xã của Phi xin xỏ mai táng cho tới Uyên. Lúc vịn vô Thục, Thiện nằm trong tương loài kiến, sung sướng bảo rằng: “Phụ thân thuộc của khanh bị sợ hãi trong khi tiến quân thôi, ko cần là tự động tay chi phí nhân của tớ đâm bị tiêu diệt đâu.” Rồi trỏ vô người con nhỏ của tôi bảo vịn rằng: “Đây là con cháu nước ngoài của mình Hạ Hầu đấy.” vịn được ban tước đoạt đặc biệt hậu.

Hạ Hầu thị xuất hiện nay vô tè thuyết Người tình nhỏ của Trương Phi của người sáng tác Tất Trân. Trong kiệt tác này, bà mang tên là Hạ Hầu Hồng.

Con cái[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trương Bào, mất mặt sớm[1]. Tiểu thuyết Tam Quốc thao diễn nghĩa hư hỏng cấu chuyện anh hùng Trương Bào là một trong những viên tướng tá trẻ con tài năng, từng theo đuổi Lưu Bị tiến công Đông Ngô, sau lại nằm trong Gia Cát Lượng bình quyết định Nam Trung, tiến công Tào Ngụy. Chỉ tiếc hero thông thường đoản mệnh, Trương Bào bị tiêu diệt trận vô chuyến Bắc trừng trị loại nhị Lúc tuổi thọ còn trẻ con, ko lập được công trạng quang vinh.
 • Trương Thiệu, tiếp tự động, từng thực hiện quan tiền cho tới chức Trung Thượng thư Bộc xạ[1], cũng hoàn toàn có thể xem là đại thần đem vế vô triều, vẫn không thể thắng xa cách so sánh với việc nghiệp và lừng danh lừng lẫy của phụ vương.
 • Kính Ai nương nương Trương thị (?-237). Lấy hoàng thái tử Lưu Thiện vô năm Chương Vũ loại 1 (221), cho tới năm Kiến Hưng loại 1 (223) được lập thực hiện Kính Ai nương nương của Thục Hán. Mất năm Kiến Hưng loại 15 (237)[24].
 • Trương nương nương, bà xã Lưu Thiện. Điểm quan trọng đặc biệt của bà là tính cách tiếp xa cách đối với phụ vương bản thân, nhiều tiếp túc trí và luôn luôn trực tiếp điềm đạm trước từng việc. Nhập cung thực hiện quý nhân sau khoản thời gian Kính Ai nương nương mất mặt. Tháng một năm Diên Hi loại 1 (238) được lập thực hiện nương nương. Sau Lúc Thục Hán bại vong năm 263, bà theo đuổi Lưu Thiện cho tới Lạc Dương[24].

Cháu[sửa | sửa mã nguồn]

 • Trương Tuân, đàn ông Trương Bào, thực hiện quan tiền cho tới thượng thư. Từng theo đuổi Gia Cát Chiêm cho tới chống thủ bên trên Miên Trúc, nằm trong Đặng Ngải phó chiến và bị tiêu diệt bên trên trận[1].

Nhận định[sửa | sửa mã nguồn]

Trần Thọ, người sáng tác sách Tam Quốc chí đem Đánh Giá cộng đồng về Quan Vũ và Trương Phi được đời sau ghi nhận là công bằng:

Quan Vũ, Trương Phi mức độ địch vạn người, hổ thần 1 thời. Vũ báo ân Tào công, Phi vì thế nghĩa thả Nghiêm Nhan, có phong thái quốc sĩ. Nhưng Vũ cương và tự động phụ, Phi bạo tuy nhiên giá buốt, lấy sở đoản chuốc lấy thất bại, là lẽ thông thường vậy[25].

Trong Tam quốc chí mái ấm giải của Bùi Tùng Chi ghi rằng: "Xưa, Phi hùng tráng uy mãnh, chẳng tầm thường gì Quan Vũ, tiếp thần nước Nguỵ là Trình Dục khen ngợi Vũ và Phi là vạn người khó khăn địch. Vũ khéo đối đãi với sĩ chất lượng tốt tuy nhiên kiêu ngạo với đại sỹ phu, Phi yêu thương kính người quân tử tuy nhiên ko thương xót kẻ hạ nhân."

Tuy cá tính nóng tính tuy nhiên Trương Phi là dũng tướng tá biết người sử dụng mưu mẹo. Những chuyến Trương Phi đơn độc kháng quân Tào ở cầu Trường Bản, người sử dụng tiếp lấy ải Ngõa Khẩu, hàng phục Nghiêm Nhan vẫn minh chứng điều này. Lịch sử cũng ghi rằng Trương Phi là mái ấm thư pháp và hoạ sĩ có tiếng, là một trong những vị tướng tá văn võ tuy nhiên toàn.

Trong dân gian dối, Trương Phi đặc biệt được ca tụng. Ông vừa phải đem võ nghệ cao vút lại sở hữu cả tấm lòng tận trung với Lưu Bị. Trương Phi theo đuổi phò tá Lưu Bị kể từ những ngày đầu dựng nghiệp, trong cả 30 năm cực khổ chiến, trải qua loa bao gian truân tuy nhiên ông vẫn một lòng tận trung với Lưu Bị. Chiến tích 1 mình đứng ngăn hàng chục ngàn quân Tào bên trên cầu Trường Bản của ông đang trở thành hình tượng khí phách hiên ngang, xả thân thuộc vì thế nước của một võ tướng tá. Đời sau đem thơ khen ngợi rằng:

Trường Bản cầu này chiến ý sinh,
Ngang mâu, chững ngựa, đôi mắt lộng lẫy.
Bên tai một giờ đồng hồ vang như sấm,
Khiếp vía quân Tào hấp tấp rút thời gian nhanh.

Ông cùng theo với Lưu Bị, Quan Vũ thông thường được phối thờ bên nhau, 3 người được xem là hình tượng của đạo nghĩa vua tôi thân thuộc thiết như người một mái ấm. Dựa bên trên sự ràng buộc keo dán đập, một tín nhiệm tưởng cho nhau thân thuộc Lưu Bị - Quan Vũ - Trương Phi, dân gian dối vẫn tạo ra đi ra kỳ tích "Tam anh kết nghĩa vườn đào" (Lưu Bị là anh cả, Quan Vũ là anh loại, Trương Phi là em út), về sau được La Quán Trung đi vào tè thuyết Tam Quốc Diễn nghĩa, phát triển thành mẩu chuyện khuôn mẫu mực về tấm lòng huynh đệ kết nghĩa keo dán đập ràng buộc.

Vì nghĩa tình vua tôi ràng buộc rưa rứa tài năng, sự trung thành với chủ của phiên bản thân thuộc, Trương Phi đặc biệt được Lưu Bị trọng dụng. Ông được phong thực hiện Hữu tướng tá quân (chức vụ cao thứ hai vô quân group mái ấm Thục Hán, chỉ với sau Quan Vũ). Hai vị nương nương của Lưu Thiện (con trai nối ngôi Lưu Bị) cũng đều là phụ nữ của Trương Phi, đầy đủ thấy sự ưu tiên, tin tưởng của hoàng phái mái ấm Thục Hán với mái ấm gia đình Truơng Phi rộng lớn mà đến mức nào là.

Dân gian dối vẫn đem những câu thơ thể hiện nay lòng tin ca tụng Trương Phi như sau[26]:

Ai nhân kể từ bởi vì ông Lưu Bị
Ai gian dối hùng như Ngụy Tào Man
Quan công Hầu một tấm trung can
Lòa ngọn đuốc rỡ ràng gương nhật nguyệt
Trương Dực Đức oanh oanh liệt liệt
Tính bình sinh chân thực trực tình

Người con cháu nội của Trương Phi là Trương Tuân cũng chính là võ tướng tá, là nằm trong cấp cho của đại tướng tá Khương Duy và vẫn tử trận bên trên Miên Trúc Lúc đánh nhau đảm bảo mái ấm Thục Hán. Ông con cháu Trương Phi thiệt xứng danh với tiếng khen ngợi "trung nghĩa truyền gia", đều là tấm gương nghĩa sĩ tận trung báo quốc vậy.

Trong nghệ thuật[sửa | sửa mã nguồn]

Tượng 3 bạn bè kết nghĩa Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi.

Hình hình họa Trương Phi vô dân gian dối đem tác động khá đậm đà, là một trong những trong mỗi danh tướng tá được dân bọn chúng truyền tụng và yêu thương mến.

Tam Quốc thao diễn nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Trong tè thuyết Tam Quốc thao diễn nghĩa của La Quán Trung, Trương Phi được tế bào mô tả "cao tám thước, đầu báo, đôi mắt tròn trặn, râu hùm, hàm én". Trương Phi vẫn cùng theo với Lưu Bị và Quan Vũ kết bái thực hiện huynh đệ vô vườn khoan. Ông là em út ít vô phụ thân người. Ông được Chiêu liệt nhà vua tức Lưu Bị phong thực hiện một trong các ngũ hổ đại tướng tá.

Ông là một trong những người đặc biệt khẳng khái, bộc trực và đặc biệt nóng tính. Ông vẫn góp sức thật nhiều cho việc thành lập và hoạt động của nước Thục. Ông có tiếng với võ nghệ siêu phàm nằm trong với việc quả cảm khinh thường tử vong. Trong truyện mô tả, ông dùng tranh bị là chén xà mâu nhiều năm 1 trượng 8, cưỡi tuấn mã "Ô vân giẫm tuyết" (Ngựa đen kịt chân trắng). Ông thiệt sự là nỗi khiếp đảm của kẻ thù. Như trận tiến công cầu Trường Bản, ông vẫn quát lác bao nhiêu giờ đồng hồ khiến cho Tào Tháo hoảng hoảng hốt tuy nhiên lùi quân. Khi ấy ông chỉ mất vài ba mươi kị sĩ còn Tào Tháo đem trăm vạn hùng binh. Trong trận ấy, viên quan tiền theo đuổi hầu Tào Tháo là Hạ Hầu Kiệt vẫn hoảng hoảng hốt mà đến mức vỡ mật tuy nhiên bị tiêu diệt.

Ngoài đi ra, ông là một trong những vô 2 tướng tá từng đơn độc phó chiến với Lã Ba tuy nhiên khồng hề bị thua thiệt chạy hoặc bị làm thịt (người sót lại là Hứa Chử). Trong trận Hổ Lao, nhằm cứu vớt Công Tôn Toản, ông vẫn đấu với Lã Ba rộng lớn 50 hiệp bất phân thắng phụ trước lúc Quan Vũ và Lưu Bị đi ra trợ chiến. Tổng nằm trong ông vẫn đấu với Lã Ba 2 trận, toàn bộ sát 150 hiệp và đều bất phân thắng phụ (trong Lúc Hứa Chử chỉ phó chiến với Lã Ba được đôi mươi hiệp bất phân thắng phụ trước lúc Tào Tháo sai 5 tướng tá không giống đi ra trợ chiến). Khi Lưu Bị tiến công Ích Châu của Lưu Chương, vì thế Lưu Chương hạn chế khu đất cầu cứu vớt, Trương Lỗ ngay tắp lự cử Mã Siêu cho tới ứng cứu vớt, Trương Phi vẫn nằm trong Mã Siêu phó chiến trong cả ngày, cho tới tối thắp đuốc tiến công tiếp vẫn bất phân thắng phụ.

Không chỉ mất võ dũng, Trương Phi còn rất nhiều lần biết người sử dụng tiếp phá huỷ địch tuy nhiên tiêu biểu vượt trội như người sử dụng tiếp bắt Nghiêm Nhan hàng phục cho tới Thục Hán một danh tướng tá hoặc mẹo cột cành lá vô đuôi ngựa quét dọn cho tới khu đất cát tung thong manh thực hiện quân Tào nghi vấn đem phục binh bên trên cầu Trường Bản, fake say phá huỷ Trương Cáp.

Nhưng chủ yếu vì thế tính nóng tính của tôi tuy nhiên ông vẫn chuốc họa sát thân thuộc. Do gấp rút báo thù địch cho tới anh trai Quan Vũ bị quân Đông Ngô sợ hãi nên ông thông thường tiến công đập quân sĩ. Trong số đó đem nhị thương hiệu hạ quan tiền bên dưới trướng là Trương Đạt và Phạm Cương, bọn họ lặng lẽ sát sợ hãi ông vì thế nơm nớp hoảng hốt bị ông chém đầu vì thế ko triển khai xong quân mệnh lệnh ông phó là cần nơm nớp quân trang cờ xí white color cho tới toàn quân của ông đem nhằm tang anh là Quan Vũ vô cuộc tiến công báo thù địch quân Đông Ngô. Đêm cơ ông say rượu ngủ và bị đâm bị tiêu diệt.

 • Ba bạn bè Lưu Quan Trương

  Ba bạn bè Lưu Quan Trương

 • Mặt nạ Trương Phi

  Mặt nạ Trương Phi

Tam Quốc thao diễn nghĩa bảo rằng Trương Phi mất mặt Lúc 55 tuổi tác, tức là ông tầm thường Lưu Bị 4 tuổi tác và tầm thường Quan Vũ 3 tuổi tác.

Chuyển thể[sửa | sửa mã nguồn]

Nhân vật Trương Phi được không ít thao diễn viên đóng góp trong số phim năng lượng điện hình họa và truyền hình kể từ diễn biến Tam Quốc.

Xem thêm: pitago là ai

 • Phim truyền hình Tam quốc thao diễn nghĩa trừng trị sóng năm 1994: Lý Tĩnh Phi (Li Jingfei).
 • Đại chiến Xích Bích, phim năm 2008: Tang Kim Sinh (臧金生, Zang Jinsheng) thủ vai.
 • Tam Quốc (phim truyền hình 2010): Khang Khải (Kang Kai, 康凱).
 • Võ thần Triệu Tử Long (2016): Chu Lai Thành (朱来成, Zhu Laicheng).

Thủy Hử[sửa | sửa mã nguồn]

Trong tè thuyết Thủy Hử ở trong phòng văn Thi Nại Am, đem 4 anh hùng được xây dựa vào hình tượng, hoặc khêu gợi ghi nhớ cho tới Trương Phi.

 • Sách Siêu đem hiệu là Cấp Tiên phong (Tiên phong giá buốt nảy), là kẻ cá tính nóng tính, giờ đồng hồ to lớn như sấm, dung mạo cũng đem đường nét như thể với Trương Phi.
 • Lý Quỳ đem hiệu là Hắc toàn phong (Gió lốc đen), là kẻ thông tục tuy nhiên trực tiếp thắn và trung nghĩa, đem dung mạo đặc biệt như thể Trương Phi. Lý Quỳ đặc biệt hiếu sát và ko phân biệt lý lẽ, sẵn sàng làm thịt bất kể ai bởi vì song rìu của tôi.
 • Tần Minh đem hiệu là Tích lịch hỏa (Lửa sấm sét), là kẻ cá tính nóng tính, giờ đồng hồ to lớn như sấm, dung mạo cũng đem đường nét như thể với Trương Phi.
 • Lâm Xung đem hiệu là Báo tử đầu (Báo đầu đàn), rất hay tiến công thương và dùng binh khí xà mâu như Trương Phi.

Dynasty Warriors[sửa | sửa mã nguồn]

Trương Phi là một trong những anh hùng vô dòng sản phẩm game Dynasty Warriors, tức "Chân Tam quốc vô song". Ông là một trong những trong mỗi anh hùng chủ yếu của trò đùa, xuất hiện vô toàn bộ chín phiên phiên bản.

Hoả Phụng Liêu Nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Một kiệt tác chuyện tranh của họa sỹ Trần Mưu là Hoả Phụng Liêu Nguyên cũng thưa cho tới Trương Phi. Trong kiệt tác này, Trương Phi ngoài là một trong những đại tướng tá chất lượng tốt còn là một trong những hoạ gia có tiếng. Tác fake Trần Mưu tạo ra không ít về nước ngoài hình của Trương Phi, ko cần một người cường tráng với diện mạo đen kịt, râu quai nón như truyền thống lịch sử, tuy nhiên là một trong những người cao thấp vừa phải tầm, đem 2 nước ngoài hình không giống nhau: hoặc ông buộc tóc nhị chùm, mặt mày vẽ hình họa trắng và đen là hổ tướng tá xuất trận; hoặc ông bịt mặt mày, vai treo giấy tờ vẽ là hoạ gia.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Lưu Bị
 • Quan Vũ
 • Gia Cát Lượng
 • Triệu Vân
 • Mã Siêu
 • Tôn Thượng Hương

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 • Lê Đông Phương, Vương Tử Kim (2007), Kể chuyện Tần Hán, Nhà xuất phiên bản Đà Nẵng
 • Lê Đông Phương (2007), Kể chuyện Tam Quốc, Nhà xuất phiên bản Đà Nẵng
 • Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân (2006), Tướng soái cổ truyền Trung Hoa, tập dượt 1, Nhà xuất phiên bản Thanh niên.
 • Dịch Trung Thiên (2010), Phẩm Tam Quốc, Nhà xuất phiên bản Công an quần chúng.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e f Tam quốc chí - quyển 36: Thục thư 6: Trương Phi
 2. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách vẫn dẫn, tr 617
 3. ^ Lê Đông Phương, sách vẫn dẫn, tr 94, 194
 4. ^ https://trithucvn.org/van-hoa/truong-phi-that-trong-lich-su-la-mot-nghe-thuat-gia-co-tai.html
 5. ^ Lê Đông Phương, sách vẫn dẫn, tr 94
 6. ^ Phía nhộn nhịp thị xã Xương Ấp, Sơn Đông
 7. ^ Phía tây-nam Võ Thành
 8. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách vẫn dẫn, tr 618
 9. ^ Tam quốc chí quyển 3, Ngụy thư 3 - Hán Hiến đế truyện: Cha Tần Lãng thương hiệu là Nghi Lộc, thực hiện sứ fake của Lữ Ba cho tới bắt gặp Viên Thuật, Thuật gả cho 1 cô nàng tông thất mái ấm Hán thực hiện bà xã. Vợ trước của ông là Đỗ Thị ở lại Hạ Phì. Ba bị vây hãm, Quan Vũ rất nhiều lần xin xỏ với Thái Tổ (tức Tào Tháo), ham muốn lấy Đỗ thị thực hiện bà xã, Thái Tổ ngờ rằng cô tớ đem nhan sắc; Lúc trở nên hãm, Thái Tổ bắt gặp cô tớ, bèn tự động hấp thụ cô tớ. Nghi Lộc quy mặt hàng, dùng để Chí trưởng. Khi Lưu Bị chạy chuồn Tiểu Bái, Trương Phi ghé thăm thưa với Nghi Lộc rằng: “Người tớ lấy bà xã ngươi, tuy nhiên còn khiến cho trưởng cho tới hắn, cứ ngây ngô vì vậy sao! Theo tớ tách chuồn không?” Nghi Lộc theo đuổi Phi vài ba dặm, ăn năn hận ham muốn về, Phi làm thịt ông. Lãng theo đuổi u vào sinh sống vô cung của Thái Tổ, đặc biệt được yêu thương mến.
 10. ^ Ở vùng Chính Dương, Hà Nam, Trung Quốc
 11. ^ Lê Đông Phương, sách vẫn dẫn, tr 103
 12. ^ Lê Đông Phương, sách vẫn dẫn, tr 107
 13. ^ Nay là phía bắc thị xã Đương Dương, Hồ Bắc
 14. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách vẫn dẫn, tr 619
 15. ^ a b Lê Đông Phương, sách vẫn dẫn, tr 249
 16. ^ Lê Đông Phương, sách vẫn dẫn, tr 248-249
 17. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách vẫn dẫn, tr 620
 18. ^ Trần Văn Đức, sách vẫn dẫn, tr 253
 19. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách vẫn dẫn, tr 621
 20. ^ Lê Đông Phương, sách vẫn dẫn, tr 264
 21. ^ Tam quốc chí - Ngụy thư: Chư Hạ Hầu chư Tào truyện - Hạ Hầu Uyên truyện
 22. ^ Tam quốc chí - Ngụy thư - trích dẫn Ngụy lược
 23. ^ Tam quốc chí - Thục thư - Nhị mái ấm phi tử truyện
 24. ^ a b Tam quốc chí - quyển 34: Thục thư 4 - Nhị mái ấm phi tử truyện
 25. ^ Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Quyết, Dương Hiệu Xuân, sách vẫn dẫn, tr 614
 26. ^ bài Tựa phiên bản Tam quốc thao diễn nghĩa xuất phiên bản năm 1907

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

 • Tư liệu tương quan cho tới 張飛 bên trên Wikimedia Commons