tôi là ai trong em

capo 1

Intro:

Bạn đang xem: tôi là ai trong em

[F] [C] [Bbsus2] [C]

Verse 1:

Nếu ngày [Fmaj7]mai trải qua, những khoảng chừng [Dm]trời ko xanh rớt

Nếu thời [Bbsus2]gian quay trở về, với ông tơ [C]tình có tên

Những khoảng chừng [Fmaj7]trời thông xanh rớt, chợt trở [Dm]thành xa xăm xôi

Như là [Bbsus2]ánh đôi mắt này, khi tao [C]chào từ biệt.

[Gm]Muốn rằng em nghe về [Dm]giấc mơ

[Gm]Muốn rằng em nghe [Csus4]thật ngay sát

ĐK:

Rồi tao [D5]sẽ lên đường những tuyến đường hôm [Csus4]nay

Sẽ lưu giữ tay lại vô [Bbsus2]tay, lưu giữ từng khá rét mướt thiệt [Csus4]lâu

Đồi thông [D5]cao nghe không còn những điều ban [Csus4]mai

Nhung ghi nhớ đong ăm ắp sương [Bbsus2]rơi và

chờ nghe em [F]nói một phen mang đến mai [Csus4]sau.

Tôi là [F]ai vô em cứ coi [D5]sâu vô tim

Nếu bản thân [Bbsus2]hai tâm trạng, nếu như nỗi [Csus4]buồn phân chia song

Có mùa [F]đông bên trên cao, với mùa [D5]hạ xanh ngắt

Giọt nước [Bbsus2]mắt nhằm dành riêng cho một [Csus4]nụ thơm sâu sắc

Dạo: [F] [Dm] [Bbsus2] [C] [F] [Dm] [Bbsus2] [C]

Xem thêm: nguyễn quốc vũ chồng di băng la ai

Verse 2:

Những khoảng chừng [F]trời thông xanh rớt, chợt trở [Dm7]thành xa xăm xôi

Như là [Bbsus2]ánh đôi mắt này, khi tao [C]chào từ biệt.

[Gm]Muốn rằng em nghe về [Dm]giấc mơ

[Gm]Muốn rằng em nghe [Csus4]thật ngay sát

ĐK:

Rồi tao [D5]sẽ lên đường những tuyến đường hôm [Csus4]nay

Sẽ lưu giữ tay lại vô [Bbsus2]tay, lưu giữ từng khá rét mướt thiệt [Csus4]lâu

Đồi thông [D5]cao nghe không còn những điều ban [Csus4]mai

Nhung ghi nhớ đong ăm ắp sương [Bbsus2]rơi và

chờ nghe em [F]nói một phen mang đến mai [Csus4]sau. (Phiu..... [F] [Csus4] [Bbsus2] [Csus4] ) ĐK:

Rồi tao [D5]sẽ lên đường những tuyến đường hôm [Csus4]nay

Sẽ lưu giữ tay lại vô [Bbsus2]tay, lưu giữ từng khá rét mướt thiệt [Csus4]lâu

Đồi thông [D5]cao nghe không còn những điều ban [Csus4]mai

Nhung ghi nhớ đong ăm ắp sương [Bbsus2]rơi và

chờ nghe em [F]nói một phen mang đến mai [Csus4]sau

Out:

Tôi là [F]ai vô em cứ coi [Dm]sâu vô tim

Xem thêm: nguoi ay la ai mua 4 tap 7

Nếu bản thân [Bbsus2]hai tâm trạng, nếu như nỗi [C]buồn phân chia song

Có mùa [F]đông bên trên cao, với mùa [Dm]hạ xanh ngắt

Giọt nước [Bbsus2]mắt nhằm dành riêng cho một [C]nụ thơm sâu sắc. [F]Tôi là ai vô em