đại thế chí bồ tát là ai

Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia

Đại Thế Chí

Tranh Đại Thế Chí Bồ Tát vô thế kỷ 13, Trung Quốc.

Bạn đang xem: đại thế chí bồ tát là ai

Tên giờ đồng hồ Trung
Phồn thể大勢至菩薩 Dàshìzhì Púsa
Giản thể大势至菩萨
Phiên âm
Tiếng Hán chi chuẩn
Bính âm Hán ngữDàshìzhì
Wade–GilesTa-shih-chi
Phiên âm
WylieThu-ch´en-Thob
Tên giờ đồng hồ Việt
Chữ Quốc ngữĐại Thế Chí Bồ tát
Tên giờ đồng hồ Triều Tiên
Hangul

대세지 보살 Daeseji Bosal

Tên giờ đồng hồ Nhật
Kanji大勢至菩薩 Daiseishi Bosatsu
Chuyển tự
RōmajiDaiseishi Bosatsu
Tượng Đại Thế Chí Bồ tát, Trung Quốc.

Đại Thế Chí Bồ Tát, chữ Hán: 大勢至菩薩 hoặc Đắc Đại Thế Bồ Tát (chữ Hán: 得大勢菩薩),giờ đồng hồ Phạn: महास्थामप्राप्त/ Mahāsthāmaprāpta, là một trong những vị Đại Bồ tát thể hiện tại độ sáng trí tuệ vô Phật giáo Đại Thừa, là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp mang lại Đức Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc.

Hồng danh và chi phí thân[sửa | sửa mã nguồn]

Đại Thế Chí Bồ Tát còn được gọi là Đắc Đại Thế Bồ tát, Đại Tinh Tấn Bồ tát, Vô Biên Quang Bồ tát, Linh Cát Bồ tát,… hoặc vắn tắt là Thế Chí.

Ngài là vị Bồ tát thông thường sử dụng độ sáng trí tuệ chiếu từng toàn bộ loại, khiến cho bọn chúng sinh chục phương trái đất bay cực khổ nhức, trở thành tựu đạo trái khoáy Bồ đề. Đắc Đại Thế Bồ tát vì như thế Bồ tát đem hạnh nguyện đại hùng đại lực đại kể từ bi, sử dụng hạnh nguyện này nhằm trụ vô Ta bà trái đất, điều phục và tiếp phỏng bọn chúng sinh cang cường.

Xem thêm: tomino là ai

Trong Kinh Đại Bi Liên Hoa (Kinh Bi Hoa), chi phí thân mật của Đại Thế Chí Bồ Tát là Ni-ma vương vãi tử, người con cái loại nhị của Chuyển luân vương vãi Vô Tránh Niệm (sau này là Đức Phật A Di Đà). Bồ tát được Phật Báo Tạng lâu ký rằng, vô đời vị lai vô lượng vô bờ kiếp, sau thời điểm Đức Phật Biến Xuất Nhất Thiết Công Đức Sơn Vương Như Lai nhập Niết-bàn (tức Quán Thế Âm Bồ Tát trở thành Phật vô đời vị lai), Đại Thế Chí Bồ tát tiếp tục thay cho ngài tiếp cai quản chánh pháp và trái đất phương tây, trở thành Phật hiệu là Thiện Trụ Trân Báo Sơn Vương Như Lai, Ứng cúng, Chánh biến đổi tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế lừa lọc giải, Vô thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn.

Biểu tượng và hình ảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Kinh Quán Thế Âm Bồ tát thụ kí (Đại 12, 353 hạ) nói: "Tây phương từ thời điểm cách đó trăm ngàn ức cõi; đem Phật hiệu là A Di Đà Như Lai, Ứng cúng, Chính biến đổi tri, hiện tại đang thưa pháp. Đức Phật ấy đem 2 vị Bồ tát, một là Quán Thế Âm, nhị là Đại Thế Chí". Đức Phật A Di Đà là Giáo ngôi nhà của trái đất Cực Lạc phương tây, Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Đại Thế Chí là 2 vị thị fake chung Phật A Di Đà trong các việc giáo hóa bọn chúng sinh, vì vậy được gọi là Tây Phương Tam Thánh.

Trong hình ảnh vẽ "Tây Phương Tam Thánh", Bồ Tát Đại Thế Chí vậy cành hoa sen màu xanh da trời đứng mặt mũi tay cần Đức Phật A Di Đà, mặt mũi tay trái khoáy là Bồ Tát Quán Thế Âm vậy nhành dương liễu và bình tịnh thủy.

Xem thêm: ai là người soạn thảo đề cương văn hóa việt nam

Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, Bồ tát thân mật cao tám mươi muôn ức mãng cầu vì thế tha bổng vì thế tuần, domain authority gold color tử kim, vô thiên quang đãng của Bồ tát đem 500 hoa báu, từng một hoa báu đem 500 đài báu, trong những đài đều hiện tại quốc phỏng tịnh diệu của chục phương chư Phật, nhục kế tiếp như hoa Bát đầu quỷ, thân mật nhục kế tiếp mang trong mình 1 bình báu, không giống hình tượng Quan Thế Âm Bồ tát.

Theo phẩm A-lợi-đa-la-đà-la-ni-a-lỗ-lực, nhị Bồ tát đều toàn thân mật gold color, phóng hào quang đãng white, tay cần vậy phất trần white, tay trái khoáy vậy hoa sen, body Bồ tát Đại Thế Chí nhỏ rộng lớn Quán Thế Âm.

Còn vô Hiện thiết bị mạn thiết bị la bầu tạng giới của Mật tông, ngài là vị loại nhị ở phương bên trên vô viện Quan Âm, ngồi bên trên hoa sen đỏ rực, thân mật white color, tay trái khoáy vậy hoa sen mới nhất nở, tay cần teo phụ thân ngón thân mật đặt điều trước vùng ngực. Mật hiệu là Trì luân rubi, hình Tam muội domain authority là hoa sen mới nhất nở.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  • Ý nghĩa vía Phật - Bồ Tát vô năm (Nhiều tác giả)

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

  • Bồ tát Đại Thế Chí
Bảng những chữ viết lách tắt
bo.: Bod skad བོད་སྐད་, giờ đồng hồ Tây Tạng | ja.: 日本語 giờ đồng hồ Nhật | ko.: 한국어, giờ đồng hồ Triều Tiên |
pi.: Pāli, giờ đồng hồ Pali | sa.: Sanskrit संस्कृतम्, giờ đồng hồ Phạn | zh.: 中文 chữ Hán