chúa là ai

Câu hỏi

Trả lời

Bạn đang xem: chúa là ai

Chúa là ai? – Sự thật
Sự thiệt về sự việc tồn bên trên của Chúa rất dễ dàng thấy trải qua sự tạo nên lộn lộc tâm của trái đất, là vấn đề nhưng mà Kinh thánh gọi người vô thần là “kẻ ngu dại” (Thi thiên 14:1). Vì vậy, Kinh thánh ko khi nào nỗ lực minh chứng sự tồn bên trên của Chúa; chính xác là nó quá nhận sự tồn bên trên của Ngài kể từ buổi sáng sớm thế (Sáng thế ký 1:1). Điều nhưng mà Kinh thánh phân trần là phiên bản tính, tính cơ hội và việc làm của Chúa.

Chúa là ai? – Định nghĩa
Suy suy nghĩ đích đắn về Chúa là một trong những điều vô nằm trong cần thiết chính vì một ý kiến sai lầm không mong muốn về Chúa là thờ hình tượng. Trong Thi thiên 50:21, Chúa quở trách móc người xấu xí với điều buộc tội: “Ngươi tưởng Ta tương tự ngươi”. Trên không còn, một khái niệm sơ lược tương thích về Chúa là “Đấng vô thượng, Đấng tạo nên và Đấng thống trị muôn loại, Đấng tự động tồn bên trên trọn vẹn với quyền năng, nhân kể từ và khôn khéo ngoan”.

Chúa là ai? – Bản tính của Ngài
Chúng tao biết những điều chắc chắn là thiệt sự về Chúa vì như thế một lý do: nhập sự thương xót của Ngài, Ngài hạ cố phân trần một trong những phẩm hóa học của Ngài mang lại tất cả chúng ta. Chúa là thần vì thế thực chất ko thể thấy được của Ngài (Giăng 4:24). Chúa là Đấng có một không hai, tuy nhiên Ngài tồn bên trên như thể phụ thân Ngôi – Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 3:16-17). Chúa là Đấng vô hạn (I Ti-mô-thê 1:17), không có bất kì ai sánh được như Ngài, II Sa-mu-ên 7:22), và không bao giờ thay đổi (Ma-la-chi 3:6). Chúa tồn bên trên ở từng tất cả điểm (Thi thiên 139:7-12), biết từng điều (Ma-thi-ơ 11:21), và với rất đầy đủ quyền năng và thẩm quyền (Ê-phê-sô 1; Khải huyền 19:6).

Xem thêm: miyano akemi là ai

Chúa là ai? – Tính cơ hội của Ngài
Đây là một trong những vài ba Điểm lưu ý của Chúa được phân trần nhập Kinh thánh: Chúa công bình (Công vụ 17:31), thương cảm (Ê-phê-sô 2:4-5), lẽ thiệt (Giăng 14:6), và thánh khiết (I Giăng 1:5). Chúa phân trần lòng thương xót (II Cô-rinh-tô 1:3), sự nhân kể từ (Rô-ma 9:15), và ân điển (Rô-ma 5:17). Chúa xét đoán tội lỗi (Thi thiên 5:5) tuy nhiên cũng phân trần sự bỏ qua (Thi thiên 130:4).

Xem thêm: phương ly anh là ai lời bài hát

Chúa là ai? – Công việc của Ngài
Chúng tao ko thể hiểu Chúa Khi tách ngoài việc làm của Ngài chính vì điều Ngài thực hiện bắt mối cung cấp từ các việc Ngài là ai. Đây là list cộc gọn gàng về những việc làm của Chúa nhập vượt lên khứ, thời điểm hiện tại và tương lai: Chúa tạo nên hình thành toàn cầu (Sáng thế ký 1:1; Ê-sai 42:5), Ngài tích đặc biệt lưu giữ toàn cầu (Cô-lô-se 1:17), Ngài hiện hành plan đời đời kiếp kiếp của Ngài (Ê-phê-sô 1:11) tương quan tới sự cứu vớt chuộc trái đất ngoài sự rủa sả của tội lỗi và sự bị tiêu diệt (Ga-la-ti 3:13-14), Ngài kéo trái đất cho tới với Đấng Christ (Giăng 6:44), Ngài sửa trị con cháu Ngài (Hê-bơ-rơ 12:6), và Ngài tiếp tục đoán xét trần gian (Khải huyền 20:11-15).

Chúa là ai? – Mối thông công với Ngài
Trong Ngôi vị Con trai, Chúa trở thành xác thịt (Giăng 1:14). Con trai của Chúa trở thành Con Người và nên là là “cầu nối” thân thích Chúa và trái đất (Giăng 14:6; I Ti-mô-thê 2:5). Chỉ trải qua Con trai thì tất cả chúng ta mới nhất hoàn toàn có thể đã đạt được sự bỏ qua tội lỗi (Ê-phê-sô 1:7), sự giảng hòa với Chúa (Giăng 15:15; Rô-ma 5:10), và sự cứu vớt rỗi đời đời kiếp kiếp (II Ti-mô-thê 2:10). Trong Chúa Giê-xu Christ với “tất cả rất đầy đủ thần tính Đức Chúa Trời ngự nhập thân thích xác” (Cô-lô-se 2:9). Vậy, nhằm thiệt sự biết Chúa là ai thì toàn bộ điều tất cả chúng ta nên thực hiện là nom coi Chúa Giê-xu. EnglishTrở lại trang chủ giờ Việt

Chúa là ai? Chúa là gì? Chúa là kẻ như vậy nào? Làm thế nào là tất cả chúng ta hoàn toàn có thể biết Chúa?